Magazines

Subscribe to our print & digital magazines now

Subscribe

We're social. Connect with us on:

News

કેવી રીતે કરવી જોઈએ કરેલાની વાવણી, વાચો સંપૂર્ણ માહીતિ

Sagar Jani
Sagar Jani

આજે અમે વાતા કરવા વાળા છીએ કરેલાના વિષયમાં. કરેલા એક એવું શાકભાજી છે જેને જોઈને વધારે લોકો મુંહ બઘાડે છે તેમા પણ બાળકો તો કરેલા ને જોતા પણ નથી. પણ બીજી બાજુ જોવા જાઈએ તો કરેલા સ્વાસ્થ માટે બહુ લાભકારી હોય છે. તે અમારા લોઈને સાફ કરે છે અને આમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં પણ વધારો કરે છે તેના ફળોમાં વિટામિન અને ખનિજો વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે.. તો વળી તે ભારતમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય શાકભાજીમાંનું એક છે. જેની ખેતી આખા ભારતમાં મોટા પાયે થાય છે. 

ભારતમાં કારેલાની જાતો

ભારતમાં કરેલાની મુખ્ય જાતો- ગ્રીન લોંગ, ફૈઝાબાદ સ્મોલ, જોનપુરી, ઝાલારી, સુપર કટાઇ, સફેડ લોંગ, ઓલ સીઝન, હિરકારી, ભાગ્ય સુરુચી, અમેગા - એફ 1, વરૂણ - 1 પૂનમ, તીજારાવી, અમન નંબર- 24, નાના નંબર- 13 છે.

વાતાવરણ

મોટા પાચે કારેલાની વાવાણી ઉનળાના દિવસોમાં થાય છે કેમ કે તેના સારા ઉત્પાદન માટે ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા હોવી જોઈએ. કારેલાના પાકના વિકાસ માટે  તેનું તાપમાન ઓછામાં ઓછું 20 ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ હોવું જોઈએ અને મહત્તમ તાપમાન 35 થી 40 ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ વચ્ચે હોવું જોઈએ.

માટી

કારેલાની ખેતી માટે સારી ડ્રેનેજ અને 6.5-7.5 પીએચ રેન્જવાળી કાર્બનિક પદાર્થોથી બલુઈ દોમટ માટી હોવી જોઈએ. કારેલાના માટે મધ્યમ તાપમાનની જરૂર હોય છે. તેના ઉત્પાદન માટે નદીના કાંઠે કાંપવાળી જમીન પણ સારી રહે છે.

ખેતરની તૈયારી

વાવણી કરતા પહેલાં જમીનને સારી રીતે ખેડવામાં આવે છે અને 1-2 ક્રોસવાઇઝ ખેડાણ કરીને 2 x 1.5 મીટરના અંતરે 30 સે.મી. x 30 સે.મી. x 30 સે.મી.અકારના ખાડાઓ અને બેસિન બનાવવામાં આવે છે.

વાવણીનો સમય

ઉનાળાની ઋતુના પાક કરેલાના વાવેતર જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીમાં કરવામા આવે છે.  વરસાદમાં તેના પાકનો વાવેતર જૂનથી જુલાઈ કરવામાં આવે છે, અને ગર્મી તે માર્ચથી જૂન સુધી વાવવામાં આવે છે એટલે જ કે કરેલા 12 માસ સુધી વાવી શાકાય છે .

વાવણીની વિધિ

120x90ના અંતરે ડીબીંગ પદ્ધતિ દ્વારા બીજ વાવવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે 3-4 બીજ ખાડામાં 2.5-3.0 સે.મી.ના ઊંડા ખાડામાં બીજોને વાવવામાં આવે છે. બીજ વધુ સારી રીતે અંકુરણ માટે વાવણી કરતા પહેલા આખી રાત પાણીમાં પલાળી રાખવામાં આવે છે. 25-50 પીપીએમ અને 25 બોરોનનાં દ્રાવણમાં બીજને 24 કલાક પલાળી રાખવાથી, બીજનું અંકુરણ વધે છે.ફ્લેટબેડ લેઆઉટમાં, બીજ 1 મીટર x 1 મીટરના અંતરે વાવેતર કરવામાં આવે છે.

ખાતર

ખાતરનો જથ્થો, જાત, જમીનની ફળદ્રુપતા, આબોહવા અને વાવેતર ઋતુ પર આધારીત હોય છે. સામાન્ય રીતે સારી વિઘટિત એફવાયએમ 15-20 ટી / હેક્ટર ખેતી દરમિયાન જમીનમાં ઉમેરવામાં આવે છે.હેક્ટર દીઠ ખાતરની ભલામણ કરેલ રકમ 50-100 કિલો નાઇટ્રોજન, 40-60 કિગ્રા ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઈડ અને 30-60 કિગ્રા 25 પોટેશિયમ ઓકસાઈડ છે. વાવેતર કરતા પહેલા અડધા નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ લાગુ પાડવું જોઈએ.  આ પછી નાઇટ્રોજન ફૂલોના સમયે આપવામાં આવે છે.ખાતર એક દાંડીના પાયાથી 6-7 સે.મી.ના અંતરે રિંગમાં લાગુ પડે છે.ફળોના સેટમાં પહેલા બધા ખાતરની એપ્લિકેશનો પૂર્ણ કરવી વધુ યોગ્ય રહે છે.

સિંચાઈ

અઠવાડિયામાં એકવાર બીજ વાવો તે પહેલાં અને પછી ખીણોમાં સિંચાઈ કરવામાં આવે છે. પાકનું સિંચન વર્ષ આધારિત હોય છે.

નીંદણ

પાકને નીંદણથી મુક્ત રાખવા માટે  2-3 વાર નીંદણ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પ્રથમ નીંદણ વાવણીના 30 દિવસ પછી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ માસિક અંતરાલમાં નીંદણ કરવામાં આવે છે.

લણણી

કારેલાના પાકને બીજ વાવવાથી લઈને પ્રથમ પાક આવે ત્યાં સુધી લગભગ 55-60 દિવસ લાગે છે. આગળની લણણી 2-3 દિવસના અંતરાલમાં થવી જોઈએ, કારણ કે કારેલાના ફળ ખૂબ વહેલા પાક છે અને તેના ફળ પણ ખૂબ કોમળ હોય છે. લણણી સવારે કરવી જોઈએ અને ફળ લણણી પછી શેડમાં રાખવા જોઈએ.

ઉપજ

કારેલાની ઉપજ  ખેતીની પદ્ધતિ, જાત, મોસમ અને અન્ય ઘણા પરિબળો અનુસાર બદલાય છે. સરેરાશ ફળ ઉપજ 8 થી 10 ટન / હેકટર સુધી હોય છે.

Related Topics

Bitter Gaurd farming farmer money

Share your comments

Subscribe Magazine

More on News

More